top of page

Aluminium folie

Je kunt over die persoon veel naars zeggen en bedenken.

Was ik een ouder met kinderen en woonde in de buurt van deze exhibitionist,

dan zouden de gedachten en gesprekken menigmaal gegaan zijn over een mogelijke aframmeling.

De politie zou, en is, tot vervelens toe voor die vent, gebeld, gebeld en gebeld worden.

en ik zou mij en de mijnen het volle recht toeeigenen, deze vent de gevangenis in te wensen.

_______


Hij komt met een brief naar het verzorgend personeel van het wijkje.

Met veel, wat verwijfd, handengezwaai en omlaagkijkend van verlegenheid en schaamte.

Hij probeert te verklaren.

Hij weet dat hij zich slecht gedragen heeft.

Hij had niet moeten dreigen met geweld.

Hij beseft dat medicijnen nemen nu het beste is.

Hij wil het goed maken.

Hij heeft een briefje geschreven en wilde dat in een mooie envelop stoppen

maar die had hij niet.

Hij heeft het toen zo mooi mogelijk ingepakt in aluminiumfolie.

Met plakband eromheen.

Hij hield van hen allemaal.

En vindt dat ze goed op hem passen.

Ja, dat vindt hij.

Kommentare


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Archive
bottom of page